Posts

සීනි සීනි සීනි

රජ්ජුරුවෝ හිනස්සන්න විහිළු කාරයෝ

කසාද පහේ කතාව නොහොත් ඇරියස් ඇල්ලීම

48 පැය

දේශද්‍රොහී මල්වත්තේ

ස්පොර්ට් බ්‍රේකින් නිව්ස්

අපෙන් මල් මිටක්, ජනාධිපතිවරයාට.

වාසුදේව කෝලම

අග විනිසුරු කම කාටද? අපෙනුත් යෝජනාවක්.

නොරීගා සහ මල්ලි

නූතන පංචමහා බලවේගය ජයගත් වගයි

ශිරාණි ඉවත් කරනු.-මගේ පරම පැතුම එයයි.

අපෙනුත් දේශප්‍රේමයට සම්මාදමක්

සිරිපා ගමන-ජීවිතය සුන්දරද කෙතරම්

බීඩි කොට ඕනෑ කර තිබේ.

දුක හිතෙන කථාවක්

යූ ඇන්පිය හෙලුවෙන්ම කඩේ යයි.

කණු ඉබ්බා

සියයට දහයේ නව අවුරුදු පැතුම